Открити уроци по математика – месец март

През месец март предстои да се проведат седем открити урока по математика за учениците от V и VI клас. Тези уроци са открити занятия по проекта за иновативно училище. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа.

  1. Действия с десетични дроби. Упражнение – V клас   –  02.03.2018 г. – петък
  2. Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител – V клас  –  06.03.2018 г. – вторник
  3. Уравнения. Упражнение – VI клас – 12.03.2018г. – понеделник
  4. Процент. Основни задачи – V клас – 13.03.2018 г. – вторник
  5. Моделиране с уравнения. Упражнение –VI клас – 14.03.2018 г. – сряда
  6. Действия с десетични дроби. Обобщение – V клас – 27.03.2018 г. – вторник
  7. Пропорции. Свойства на пропорциите. Упражнение – VI клас – 27.03.2018 г. – вторник