Начало

Училищна конференция

За поредна година учителите от ОУ „П.Р.Славейков“ показаха високо ниво на професионални умения, на креативни решения и на иновативни практики на традиционната ежегодна конференция „Ученици и учители – заедно за привлекателно училище“. Учителите Д.Делибалтов, Кр.Железова, Т.Пеева, Г.Пачева, Д.Вълчева, Ст.Деянова,Бл.Минчева, Б.Тодоров,К.Иванова и С.Костова споделиха добрите практики и представиха предизвикателствата и постиженията на педагозите, доказаха екипността в работата им и поставиха следните акценти в работата:

Иновативациите – модерният подход в съвременното образование.
Нетрадиционни методи и екипност в работата по проект „ Твоят час“
Класното ръководство – рутина и предизвикателство
Проектният метод в обучението в начален етап на основното образование
Диагностика и оценка на уроците по изобразително изкуство в III клас
Иновациите в групите за целодневна организация