Открити уроци по математика – месец февруари

През месец февруари предстои да се проведат шест открити урока по математика за учениците от V и VI клас. Тези уроци са открити занятия по проекта за иновативно училище. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа.

  1. Намиране на числена стойност на изрази съдържащи степени – VI клас – 12.02.2018г.
  2. Събиране и изваждане на десетични дроби. – V клас – 15.02.2018г.
  3. Степенуване на произведение, частно и степен. – VI клас – 16.02.2018г.
  4. Умножение на десетични дроби.  – V клас – 20.02.2018г.
  5. Степени. Общи задачи. – VI клас – 23.02.2018г.
  6. Деление на десетични дроби. V клас – 23.02.2018г.