Обучение на учители в изготвяне на игрови блокове

На 10.01.2018 г. бе проведено второ обучение от екипа  по проекта ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ  за създаване на игрови блокове в платформа MOODLE. Игровите елементи могат да бъдат използвани в процеса на обучение, при самоподготовка и в занимания по интереси.

Участниците – учители от начален и прогимназиален етап, бяха запознати с начина за  създаване на  речници от термини, чрез които се създават различни игри – Кръстословица, Бесеница, Криптекс. По този начин учениците под формата на игра могат да си припомнят основни понятия и термини, които се изучават в учебния процес. Тези игри могат да бъдат използвани и за оценка на правилно записване на съответните думи, на български или на чужд език. Бяха обсъдени и възможностите за използването им, както и тяхното място в процеса на обучение.

Това са начини да разнообразим и модернизираме учебния процес и да го направим привлекателен и за нас учителите и за учениците.