Открити уроци по математика – месец януари

През месеците октомври, ноември и декември учениците от V и VI клас бяха активни участници в провеждането на поредица електронни уроци по математика, разработени от г-жа Железова ( V клас) и на и г-н Делибалтов (VI клас). Учениците с интерес и желание работиха, като бързо преодоляха някои технически затруднения при работа с таблетите.

През месец януари предстои да се проведат общо осем открити урока по математика за учениците от V и VI клас. Тези уроци са открити занятия по проекта за иновативно училище. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа.

  1. Умножение на рационални числа. Упражнение  – VІ клас   –  05.01.2018 г. – петък
  2. Действия с обикновени дроби – V клас  –  09.01.2018 г. – вторник
  1. Действия с рационални числа. Основни свойства – VІ клас – 10.01.2018 г. – сряда
  2. Подготовка за класна работа. – V клас – 12.01.2018 г. – петък
  3. Декартова координатна система. Упражнение – VІ клас  –  16.01.2018 г. – вторник
  4. Четене и записване на десетични дроби. Упражнение – V клас – 18.01.2018 г. – четвъртък
  1. Намиране на неизвестни компоненти при действие степенуване. Упражнение –  VІ клас        23.01.2018 г. – вторник
  2. Намиране на числена стойност на изрази съдържащи степени. Упражнение –  VІ клас  –29.01.2018 г. – понеделник