Начало

„Мъдростта на приказките”

На 16.11.2017г. в Час на класа, учениците от II А, Б, В клас и техните класни ръководители – г-жа Донка Панкова, г-жа Илияна Тодорова и г-жа Станислава Апостолова отбелязаха патронния празник на училището, 106 години от основаването му и 190 години от рождението на П. Р. Славейков със спектакъл „Мъдростта на приказките”.
На спектакъла бяха поканени родители, учители и училищното ръководство. Те бяха посрещнати по стар български обичай с погача на вратата поднесена от деца в народни носии под звуците на инструментал на кавал.
В началото на часа 5 деца от II А, Б, В клас направиха представяне на живота и творчеството за деца на П. Р. Славейков. Последва спектакъла:
Учениците от II А клас представиха „Гърненцето” – Българска народна приказка и поуката от нея „ Глупостта не ходи по гората, а по хората” с участието на 5 деца от класа.
Учениците от II Б клас представиха „Най-скъпоценният плод” – Българска народна приказка и поуката от нея „Който се учи, той ще сполучи” с участието на 5 деца от класа.
Учениците от II В клас представиха „ Най-хубавото” – Българска народна приказка и поуката от нея „Всичко добро е постигнато с труд и знания” с участието на 7деца от класа.
Благодарим за съдействие от страна на родителите, които помогнаха за осигуряване на костюми и автентични предмети от бита на българина – черги, хурка, вретено, терлици, порбички, престилки, грне от глина, стомна, дървени лъжици и т.н. погачи, снимки от събитието, присъствие и подкрепа.