Открит урок по математика

На 16.11.2017г.  беше проведен първият от поредицата открити уроци с които се цели да се запознаят учители, родители и обществеността със същността на приложението на информационните технологии в учебния процес по математика. Урокът „Валчести тела. Общи задачи“ беше проведен от г-н Делибалтов в VІа клас. Присъстваха представители на учителския колектив, родители и старши експерта по информатика и информационни технологии Велина Александрова от РУО Бургас. Учениците посрещнаха с особено въодушевление работата с новите таблети.

Същността на новия метод на работа е в това, че всяко дете  работи със собствено темпо и се запознава с начина на решаване на съответната задача и  получава отговор на това, което е сгрешил, за да може да осъзнае грешката  и да я поправи.

Следващите  открити уроци са на 1.12.17, 15.12.17 и 20.12 17 г. в VІ клас. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа – родители, учители.

По този начин  училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от техните учители и съученици, за да се справят по-успешно с предизвикателствата пред себе си, а учителите работят всеотдайно за успеха и подобряването на учебния процес в класните стаи.