Родителски срещи

Уважаеми родители, през месец ноември ще се проведат родителски срещи, както следва:

08.11.2017г. – сряда от 18:15 ч. – начален етап

09.11.2017г. – четвъртък от 18:15 ч. – прогимназиален етап