Домашна работа по математика в платформата MOODLE

С новия проект „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“ споделяме мнението, че бъдещето в образованието е то да става все по-интерактивно, а учителите да бъдат ментори на своите ученици. През месец октомври учениците за първи път имаха възможност да изпращат домашните си работи на своите преподаватели – г-н Делибалтов и г-жа Железова. С новия проект ние променяме начина на учене – насърчаваме учениците да са проактивни, помагаме им да откриват сами новите знания, да работят в екип и да станат успешни млади хора.