Начало

Двоен успех за Славейковото училище

Нашето училище кандидатства по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” с проект за изграждане на Wi Fi структура, покриваща на 100% училището и осигуряваща Интернет свързаност за всички ученици, учители и гости на територията на ОУ „П.Р.Славейков“ – Бургас. Сред класираните 100 училища от кандидатствалите над 2000 училища от цяла България е нашето училище.
Оценката на нашия проект по Компонента 4 е 21121 точки, което ни отрежда Първо място сред класираните училища от страната.