Електронни уроци по математика

Започна изпълнението на дейностите по проект „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“. През месец октомври бяха подготвени и разработени  електронни  уроци от г-н Делибалтов – „Част от число. Проценти“, „Окръжност и кръг. Правилен многоъгълник“ и „Ръбести тела“ и от  г-жа Железова – „Прости и съставни числа“ и „Разлагане на естествени числа на произведение от прости множители“ и „Най-малко общо кратно“. Учениците имаха възможност да се запознаят с новия метод на преподаване. По-голямата част от тях се справиха отлично и само някои все още изпитват технически затруднения. Повечето уроци бяха придружени  с тестове за проверка на знанията. Учениците провериха знанията  си чрез тестовете и по-добрите резултати бяха поощрени с отлични оценки.