Иновативнo обучение по математика в ОУ „П.Р.Славейков“

През учебната 2017/18 година ОУ „П.Р.Славейков” въвежда иновативна система на обучение за предмета математика. Проекта и реализацията на тази инициатива отнема няколко години, но днес тя вече е факт и влиза в употреба като по новата система ще се обучават в рамките на две години 353 ученици в начален и прогимназиален етап.

Всяка една идея за иновация е свързана с това да бъде развито мисленето на учениците и нашата не е по – различна. Тя е насочена в облaстта на математиката с приложение на електронно обучение по платформа  „Moodle”. 20 % от уроците за всеки клас ще се създадат като електронни ресурси, съобразени с нивото на знанията и уменията на нашите ученици . Учениците ще могат да изпращат до 15%  от своите домашни работи до преподавателите online, което води до навременна реакция  и от страна на учителите за отстраняване на пропуски, и като информация за самите родители за нивото на децата.

Цялата статия можете да прочетете тук.

Можете да се запознаете с интервюто, дадено на радио POWER FM от г-жа Гаврилова – зам.директор в ОУ „П.Р.славейков“ и г-н Делибалтов – преподавател по математика.

Интервю на г-жа Гаврилова                 Интервю на г-н Делибалтов