Начало

Родителски срещи

Уважаеми родители,

родителските срещи ще се проведат, както следва:

за учениците от I и II клас         – на 05.09.2017г. от 17ч 30мин.

за учениците от ПДГ                  – на 07.09.2017г. от 17ч 30мин.

за учениците от III до VII клас   – на 11.09.2017г. от 17ч 30мин.