Кандидатстване след VII клас


Подаване на документи за кандидатстване след VII клас ще се осъществи в срок от 16.06 – 22.06.2017г вкл. ( Без събота и неделя)
Комисията по прием ще е с работно време от 08:00 – 18:00ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII клас:

  1. Заявление по образец
  2.  Свидетелство за завършено основно образование
  3. Копие от медицинско свидетелство /за профил: „Изкуства“ и за специалности от професии/
  4. Служебна бележка с брой точки от изпит

    Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 27.06.2017г вкл.