„Написаното остава. Пиши правилно!“

Учениците от начален етап в ОУ“Петко Рачев Славейков“ град Бургас с огромно желание се включиха в кампанията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките „Написаното остава. Пиши правилно!“ 

На 29 и 30 май 2017 г. повече от 200 деца премериха сили в писането на текст под диктовка. В инициативата се включиха и родители, които не само дръзнаха да проверят собствената си езикова грамотност, но под възхитените погледи на своите деца и тяхната подкрепа, дадоха личен пример, че не се страхуват от предизвикателства, дори и да допуснат грешки.

В края на събитието всеки провери правописа си и показа написаното, а снимките запечатаха емоцията на участниците.

С удоволствие ще се включим и следващата година!