Шедьоврите

Всеки от нас е уникален и красив, но заедно сме шедьовър.

С усмивки и забава завърши учебната година в ресурсната група. Сензорната терапия е разработена и приложена от ЕПЛР в ОУ“П. Р. Славейков“ и е директно насочена към децата, родителите им и учителите в училище. С подкрепата на Директора на училището г – жа Живка Дойнова, Екипът / ресурсните учители Дияна Петкова и Доротея Димитрова, психолога Живка Величкова и логопеда Светла Нешева/ си поставиха за цел да подарят на децата забава, чрез сензитивност, която се превърна в щур празник.