Начало

Форум „Обединени срещу агресията“

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР В ОБЩНОСТТА“

на Национална мрежа за децата

Форум „Обединени срещу агресията“ на децата в ОУ „П.Р.Славейков“

На 26 май 2017г. в ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Бургас се проведе Форум „Обединени срещу агресията на децата в ОУ „П.Р.Славейков“. Той е част от работата по проект „Училището като център в общността“ на Национална мрежа за децата. Водеща цел по проекта е привличане на партньори – родители и заинтересовани страни за създаване на по-добра среда за развитие и учене на децата.

Предизвикани от напиращата агресия в обществото, сред ученици и сред родители, екипът на ОУ „П.Р.Славейков“ потърси рационален подход  и практически решения за справяне с проблема чрез общуване и обмен на идеи. Включиха се 156  ученици, родители и учители.

Иновативната формула  бе приложена във всички випуски – от първи до шести класове. Учениците от училището представиха своето виждане на проблемите с насилието сред децата с презентацията „Не бъди безразличен – бъди различен!“. Чрез посредничеството на професионални модератори, участниците дифинираха и диференцираха проблеми, предложиха конкретни решения за справяне с насилието и агресията сред учениците. Очертаха се приоритетни области за работа по проблема, които предстои да бъдат обобщени.Взетите  решения за дейности, целящи  превенция на насилието в училище ще започнат да се прилагат от следващата – 2017/2018 учебна година.

На 26 –ти май 2017г. ОУ „П.Р.Славейков“ отвори врати за взаимодействие между различните членове на общността в полза на децата и учениците, привлече за активно участие в училищния живот  родителите, семействата, местния бизнес, местната власт, неправителствените организации в региона.

Като естествена последица от празничните събитя, посветени на 24 май- денят на българската просвета и култура,   Славейковото училище отново показва, че със своя напредничав дух  спазва традицията  да привлича най-доброто за учениците, да бъде център на общност,  в която    комуникацията  се  основава на взаимно доверие и професионализъм.