Начало

Iа клас и „Най-големият урок в света“

В света няма равенство, това справедливо ли е?

Учениците от Iа клас, с класен ръководител Донка Панкова,
се включиха в  глобалната инициатива на ЮНЕСКО И УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“ с  тема 1 : Изкореняване на бедността

Децата имат силно развита способност да откриват несправедливостта. Често ги чуваме да казват „Това не е честно!“, но рядко ги насърчаваме да мотивират и изразят този вътрешен усет за справедливост. Чрез поставяне в различни ролеви ситуации децата стигнаха до идеите, че справедливост може да означава както равенство, така и еднакво щастие, а не просто еднакво разпределение. Разговаряхме за детството, за ролята и отговорността им  в обществото както и тези на родителите им. Oбсъдихме какво  струва труда,  дали всеки труд заслужава възнаграждение.  Говорихме за различните нужди и желания на хората, за бедността, за достъпа до образование, семейни и здравни грижи. Целта на  този урок  не бе да дава отговори, а да провокира дебат. Tой позволи на учениците да говорят и да поставят под въпрос идеи и убеждения, за които преди това не бяха се замисляли. Накрая децата изработиха проекти, в които изразиха разбирането си за справедливост и равенство.

 Най-големият урок в света ще вдъхнови младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще.