Начало

Родителска среща във връзка с приема на ученици след седми клас

На 03.05.2017г. (сряда) в ОУ „П.Р.Славейков“ се проведе родителска среща във връзка с приема на учениците след седми клас. Г-жа Гаврилова – зам.директор запозна родителите с:

  • График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за уч.2017/18 г.
  • Заповед за училищата-гнезда, в които се приемат документи за участие в класирането при приема на ученици след седми клас
  • Прием в осми клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища в област Бургас за уч.2017/18г.
  • Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

Информацията бе поднесена под формата на презентация, която можете да изтеглите.

В училището е поставено информационно табло, където можете да се запознаете с цялата необходима информация във връзка с приема на учениците след седми клас.

Презентация