Начало

Състезание на Ученическите екипи по Първа помощ

На 29.04.2017 г. отбор от 6в клас взе участие в  Областния кръг на XXIX-то поредно състезание на Ученическите екипи по Първа помощ (УЕПП) към БЧК Бургас. Целта беше да се тестват уменията  им да помагат на пострадали в зависимост от спецификата и степента на нараняванията. Оценяваха се и качества като бързина, екипност, съобразителност, проверяваха се уменията на младежите да действат адекватно за облекчаване болката на пострадалите до пристигане на медицински екип.Отборът от ОУ“П.Р.Славейков“ показа солидни знания и завидни умения да реагира в кризисни ситуации.