Начало

Училището като център в общността

На 27.03.2017г. се проведе обучение по проект „Училището като център на общността“. Учителите показаха за пореден път,че са двигател в развитието на Славейковото училище.Те споделиха своите представи за общностното училище ,набелязаха приоритети за работа.Г-жа Антония Месерджиева-модератор по проекта от асоциация „Деметра“ провокира колегията с основните проблеми  и принципи при общуването.

Активността на учителите беше следващата крачка към привличане на родителите като наши партньори в общността, в името на успеха на децата

.