Начало

Приложение на информационните технологии в часовете по самоподготовка

На 16. 03. 2017 г се проведе открит урок по английски език на тема “ Приложение на информационните технологии“ в ПИГ II а, б клас с учител Борислав Тодоров. Урокът се реализира по плана на Методично обединение на учителите в полуинтернатните групи. Целите на урока са: мястото и ролята на информационните технологии в часовете по самоподготовка по чужд език.  В хода на урока бе показана добра практика при съчетаване на традиционни методи, като игра, самостоятелна работа, с иновационни  – презентация, електронен учебник и електронната игра “ Kahoot“. Гости на урока бяха г – жа Живка Дойнова – директор, г – жа Николина Гаврилова – заместник – директор, учители в ПИГ и родители.