Начало

Процедури по ЗОП

Вид на процедурата: Процедура за възлагане на поръчка
Име на поръчката: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „П.Р.Славейков”-гр. Бургас, за учебната 2017/2018
Уникален номер в регистъра на ОП 9062293

  • Документация
  • Решение