Начало

Първи стъпки в общностното училище

Първите стъпки за привличане на родителите в общностното училище започнаха!!! На 9.03 в 1в клас класният ръководител Станислава Апостолова инициира събитието- „Професията на мама“ и покани Христина Колева-управител на ресторант и Екатерина Христова-медицинска сестра , за да представят чрез демонстрация техните професионални умения.


……
Очакваме ви родители с вашите предложения и инициативи за повече полезни срещи в класните стаи и извън училище! Не пропускайте възможността да представите вашите силни страни, което да е стимул за комуникация между учениците, родителите и учителите. Нека доброто общуване води към пътя на успеха на нашите деца!