Начало

Най-големият урок в света

На 28.02.2017 г. учениците от Vа клас с ръководител Елена Симеонова и класен ръководител Светла Станчева участваха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“  на тема: „Правата на детето“ и Конвенцията на ООН за правата на детето. Водещи на проекта бяха ученичките Александра Ангелова и Росица Минкова. Обучението имаше състезателен характер. Бяха обособени пет екипа, които трябваше да се справят с три предизвикателства.

Първо предизвикателство:

Пътуване до Нова планета. „За да живеят и растат, мисията им е дала 23 неща – по едно на карта. Но поради ограничено място на космическия кораб за новата планета, всеки екип може да вземе със себе си 15, а след това само 10 карти. Всеки екип преговаря за 10-те карти, за които всички са съгласни. В рамките на упражнението се  направиха многократно разграничения между желания и нужди. И това е причина именно на  нуждите на децата да се придава изключително значение и те да бъдат наричани  ПРАВА НА ДЕЦАТА.

След това Александра Сариева представи една мини-презентация под формата на видео, която разказва за историята на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Второ предизвикателство:

Всеки екип имаше до четири минути да подреди правилно два важни факта, свързани с правата на децата в правилен ред от разбъркани думи или части от пъзел. След изтичане на времето за работа всеки екип прочиташе фактите пред целия клас.

Трето предизвикателство: Всеки екип в рамките на десет минути трябваше да формулира идея за популяризирането на наученото в часа по отношение на правата на детето сред други деца и ученици от училището в рамките на следващия месец.

В края на проекта, учениците вече знаеха много повече за правата, които притежават, но не трябвашеи да забравят, че освен права, човек има и задължения към обществото, в което живее.

Разделихме се с думите: „Борете се за правата си и спазвайте задълженията си.“