Начало

Най-големият урок в света

През месец февруари учениците от СИП Екология с ръководител Таня Кисьова участваха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ- „Най-големият урок в света“. В продължение на два учебни часа се запознаха с 17 глобални цели за устойчиво развитие,като акцентираха върху климатичните промени. Разделени по групи,малките еколози изразиха отношение и съпричастност към предизвикателствата на съвремието ни посредством постери с рисунки и послания за една по-чиста планета, като по-добро място за живот на всички нас.