Начало

„Пътуващите сандъчета“

На 13. 02. при учениците от 3 г клас с класен ръководител Ваня Алтънджиян пристигна дългоочакваното „Пътуващо сандъче“ № 20 от ОУ „Димитър Благоев“ гр. В. Търново.

Учениците бяха поздравени за участието в инициативата от г-жа Живка Дойнова – директор на ОУ „П. Р. Славейков“.

„Пътуващи сандъчета“ е инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), насочена към насърчаване на четенето от ранна детска възраст. ББИА подготвя селекция от модерни детски книги и ги изпраща по предварителна заявка до библиотеките в страната – регионални, градски, читалищни, училищни, класни.

Основен партньор на проекта е фондация „Детски книги“, която се ангажира с периодичното набавяне на заглавия, регистрация на книгите в системата Bookcrossing и координация на подадените заявки за пътуващи сандъчета.

„Пътуващите сандъчета“ дават възможност на учениците да се запознаят с новоиздадени книги, като провокира интереса им чрез нестандартната форма, с която са пристигнали.

Нашето сандъче съдържа 15 книги от български и чужди автори, номинирани в наградата „Бисерче вълшебно“ на фондация „Детски книги“ и ще остане при нас около два месеца.

Учениците от 3 г клас очакваха сандъчето с нетърпение. Харесва им идеята, че трябва не само да прочетат книга, но и да споделят своите впечатления от нея. Това подпомага работата ни в часовете по литература – четене с разбиране.