Начало

Училищна конференция

На 8.02. 2017г. се проведе  училищна конференция на тема „Ученици и учители – заедно за привлекателно училище“. Педагозите от ОУ „П.Р.Славейков“ представиха най-добрите съвременни  педагогически практики, разпределени в следните категории:

  • Подкрепящо обучение

Ваня Алтънджиян   „Взаимодействие родител-ученик-учител“

  • Влиянието на творческия подход на учителите  за активизиране на учениците

Радостина  Димитрова и Ваня Паскалева  „Занимания по интереси – забавно и интересно“

  • Иновативен подход в обучението по математика

Димо Делибалтов  „Отборът“

  • Екипността на учителите по БЕЛ в извънкласните дейности и професионалната квалификация на учителите

Стоянка Деянова „Информация за дейността на учителите по български език и литература през учебната 2015/2016 г“  

  • Изкуството и талантите

Мария Георгиева и Теменуга Пеева:  „Стимулиране на творческата активност и таланта на учениците за постигане на по-високи резултати чрез обучение по музика“

Професионалното общуване   насърчи учителите за  споделянето на практики  и постави нови  предизвикателства.