Начало

Турнир по шах

Днес на 31.01.2017г. в заниманията по интереси се състоя шахматен турнир между всички полуинтернатни групи. В турнира взеха участие по двама ученика от I до IV клас. След оспорвана битка първо място спечели Ивелин Стоянов от IIв клас. Второто място остана за Никола Тодоров от IVв клас. Учителите от ПИГ изразяват своята сърдечна благодарност както към училищното настоятелство, така и към всички родители, които в качеството си на съдии подкрепиха нашата идея.