Начало

Най – големият урок в света

Учениците от II б клас, с класен ръководител Петя Божидарова, участваха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ – „Най – големият урок в света“. В продължение на три поредни часа второкласниците се запознаха с 17 глобални цели за устойчиво развитие, като се фокусираха върху качественото образование като една от най – важните цели, които човечеството трябва да постигне.  С интерес прочетоха истинските истории на Ахмед, Малала, Минес и Гудия, деца, които, въпреки желанието си, нямат възможност да се учат поради различни икономически и социални причини. Разделени по екипи, второкласниците изработиха постери с рисунки и послания за един справедлив, без неравенство, живот за всички деца и хора по света. Ние вярваме, че този извън учебните програми нетрадиционен урок ще промени отношението на нашите ученици към училището и им пожелаваме да постигнат споделените в тези уроци мечти за бъдещите си професии.