Начало

На вниманието на всички ученици и родители!

На основание Заповед  №4 /03.01.2017г. на Кмета на Община – Бургас дните 05.01.2017г. /четвъртък/ и 06.01.2017г. /петък/ са обявени за неучебни за всички училища на територията на Община – Бургас.
Учебните занятия продължават на 09.01.2017г. /понеделник/
както следва:
Първа смяна – Начален етап – I, II, III, IV клас
Втора смяна – Прогимназиален етап – V, VI, VII клас