Начало

Национална седмица на четенето в ОУ “П.Р.Славейков“ гр.Бургас

Изготвил: главен учител Донка Панкова

1В съответствие с решение №606 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. и приетия Национален план за действие през 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) Министерството на образованието и наукатаорганизира  Национална седмица на четенето в периода от 10 до 14 октомври 2016г. Ученицитеот ОУ „ П.Р.Славейков“ гр.Бургас  се включиха в редица мероприятия, свързани с тази инициатива.

В I а клас се проведе състезание  по отбори „Мой роден език“,  което протече в 3 кръга:
• Отгатни и допълни гатанката;
• „Ходещ речник“ – обясни значението на думата от картинката така, че съотборниците тида я познаят и назоват.
• Изработване на книжки „Дядо вади ряпа“ – оцветяване, подреждане на страници, сглобяване на книжното тяло, поставяне на корица, четене на приказката от вече четящи първокласници
Състезанието бе оспорвано, но въпреки разликите в точките, на финала победители бяхавсички участници, защото обогатиха лексикалния си запас, знанията си за книгите и  се убедиха, че четенето може да бъде лесно и забавно.
Учениците от I в и I б класове също изработиха книжки „Дядо вади ряпа“.
В седмицата на четенето ученици от V в клас посетиха първокласниците от ПИГ  I а,бкласове. Прочетоха им свои съчинения и им разказаха за любимите си книги . Малкитеученици слушаха  с голямо внимание и поканиха петокласниците да им гостуват отново !
Във II a клас учениците осъществиха четене на книгата “ Пипи Дългото чорапче“, изготвихаи представиха  доклади за Астрид Линдгрен и проведоха литературен ринг върху съдържаниетона „ Пипи Дългото чорапче“. Състезанието се проведе в 4 рунда
• Подреждане по азбучен ред на произведения на Астрид Линдгрен.
• Отговор на въпрос по съдържанието на книгата „ Пипи Дългото чорапче“.
• Оцветяване на илюстрация с главната героиня Пипи, според описанието й в книгата.
• Изразително четене на подбран от водещия състезанието откъс от книгата.
На финала се класира отбор „ Звездичка“. Децата получиха грамота и сувенир с изображение на  „Господин Нилсон“.
Учениците от II б клас представиха читателските си дневници и препоръчаха любимата си книга в библиотеката на училището. В час по изобразително изкуство те нарисуваха любимияси герой от детска книжка а в часа на класа  проведоха вълнуваща среща с родителите, коитоси спомниха детството и прочетоха част от любимата си детска книга .
Във II в клас се проведе се конкурс за най-добър разказвач на българска народна приказка. В часовете по литература  всеки ден посвещаваха петминутка , в която учениците предлагаха най-харесваните от прочетените от тях книги. Запознаха се с живота и творчеството на известнибългарски и чужди автори на детски художествени произведения. Края на седмицатаотбелязаха с инициативата“ Четенето с мама – лесно и интересно“.
В Националната седмица на четенето учениците от ІІІ а клас също четоха заедно със своитеродители, всеки от своята любима детска книга. С много трепет и вълнение родителитепредставиха пред  децата своите любими детски автори и четоха техни произведения.
Учениците от  III б клас представиха откъси от прочетени книги, които са ги впечатлили и ги препоръчаха на своите съученици. Проведоха и състезание по отбори за определянепоследователността на епизоди на приказки и отговаряне на въпроси за разбиране смисъла на прочетеното.
За учениците от  ІV б клас  бе интересно и приятно да участват в „Маратона на четенето“.Техните родители представиха любимите си  книжки и прочетоха откъси от тях.
Не по-малко вълнуващо и забавно бе състезанието, проведено в IV г клас, в което два отбора четоха откъси от любими книги и участваха в играта „Ходещ речник“. Отговорите бяхаоценявани от компетентно жури, но победител не бе излъчен, защото двата отбора се представиха напълно равностойно.
На 12. 10. 2016 г. учениците от начален етап се включиха в инициативата за  размяна или даряване  на книги „ Мое за твое“.
Учениците от пети, шести и седми клас също се включиха в Националната седмица на четенето. Те представиха пред съучениците си лично творчество, изготвиха презентации засвоя любим автор, книга и цитат.
Методическото обединение на началните учители  проведе Ателие за споделяне на добрипедагогически практики на тема: „Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература /четене/ – 1 – 4 клас“ с лектор  старши учител  Пепа Петрова.