Начало

Есе за толерантност – 3 място

Есе за толерантността

Толерантност. Да си толерантен означава да приемаш хората такива, каквито са, въпреки техните различия.Толерантността означава да уважаваш другия, независимо какъв е той.Тя започва с изслушването му, не с обезкуражаване или потъпкване на самочувствието му. За да бъдеш толерантен, трябва да приемеш, че светът не е създаден само за теб. Трябва да приемеш, че всеки има право на мнение, има право да разсъждава по свой собствен начин, има право да изглежда, както сам реши.

В днешно време хората общуват все по-малко помежду си. Всеки е прав за себе си. Докъде ще ни доведе себелюбието, властолюбието, алчността? Заобиколени сме от много и най-различни хора, всеки по своему различен. Когато човек се научи да бъде толерантен към себе си, той става толерантен и към другите, никога не би причинил на другиго онова, което не би сторил на самия себе си, ако наистина притежава тази толерантност, към която всички се стремим. В тази среда можем да намесим и уважението, което  показва пристрастия към толерантността. Човек, уважаващ себе си, задължително трябва да притежава толерантност. Но това качество ни забранява толкова много…Толкова много, че понякога се питаме има ли смисъл?! Това да си коректен и толерантен към себе си изисква отговорност и идейност. Отговорност, която да носиш към действията и постъпките си, отговорност да имаш смелостта да признаеш грешките си, отговорност да бъдеш себе си в този живот.

Да си толерантен е трудно за много хора –  например някои не приемат черната раса. В световен мащаб се наблюдава липса на толерантност между различните религии.Това е голям проблем и всички сме свидетели на терористични атаки, които застрашават човечеството. Друг пример са хората в неравностойно положение, тези с редки заболявания, инвалиди и т.н. Те са част от това общество и не бива да ги пренебрегваме, както често се случва в България. Те са удобните забравени хора, за които е по-добре да не се повдига въпрос, а не трябва да бъде така. Трябва да бъдем толерантни!

Йоанна Чолакова VII Б клас

ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Бургас

2016 г.