Начало

2 място на конкурса „Есе за толерантност“

Граници на толерантността

12273164_1060836670614445_873658409_n

 Български тълковен речниктолерантна, толерантно, мн. толерантни, прил. Който проявява търпимост към чуждото мнение; либерален, с голяма душа.

Моето мнение за толерантността – уважение, разбиране, подкрепа, доброта, все качества, които липсват днес на доста хора, но не всеки поставя акцент върху липсата им. Истина за мен е, че всеки  сам определя за себе си границите на своята толерантност към другите. За да има толерантност, трябва да има друг човек, към когото да я проявиш.  Но ако отсрещната страна не желае да има диалог, то няма как да се прояви толерантност – за да се случи диалогът, всяка страна трябва да чуе чуждото мнение и да прояви нужното уважение.

Вчера, когато ходих до болницата, видях на мястото за паркиране на хора с увреждания паркирана луксозна кола. Тя почти затваряше пътеката, по която минаваха хората. Върху стъклото й нямаше стикер, който да показва, че я кара човек с увреждания. Това за мен е пример за злоупотреба с толерантността.

И ако предходният пример не успява да докаже моята теза, то какво бихме казали за проблема с бежанците от Азия, за които днес толкова много се говори. Постоянно се чуват различни мнения – че са лоши, че крадат и замърсяват, че пренасят болести и че нападат невинни хора. Сигурно има и такива от тях, които правят тези неща. Но има и голяма част, които просто искат да спасят живота и семействата си от ужасите на войната. Как да проявим своята толерантност към тях? Истината е, че с тях се срещат основно полицаи, граничари и други военни служители. Чувала съм истории, че хората от селата около град Средец са им давали храна и  са ги насочвали към полицията. Ако аз искам да изразя своята

 

толерантност към тези хора, няма как да го направя пряко, защото нито имам възможност, нито мога да разбера те от какво имат нужда и какво желаят.

От друга страна, и бежанците би трябвало да проявяват толерантност към нас, като спазват реда и законите на държавата, в която са. Може би те не го правят и пресичат незаконно границите ни, защото се страхуват, че няма да бъдат приети и че с тях ще се отнесат зле.

Според мен, толерантност ще бъде, ако всеки един мой сънародник изрази своето мнение така, че хората, които ни представляват – политиците, да могат да съставят позиция по въпроса, такава, че  да изразява настроението на по–голямата част от обществото ни към проблема и да вземе нужните мерки, за да го разреши.

Това исках да пиша в моето есе за толерантността и нейните граници – за да се изяснят границите, трябва да има общуване, трябва да има желание да се чуе различното мнение и то да бъде обсъдено, за всеки проблем трябва да се говори, да се предлагат възможности и да се търси решение. И всичко това трябва да се върши с нужното уважение към човека срещу теб.

 

 

Магдалена Добринова Боюклиева, VII б клас,

ОУ „П.Р. Славейков“, гр. Бургас

2016 г