Начало

Родителски срещи

род.срещаУважаеми родители, предстои провеждането на родителски срещи, както следва:
начален етап( I – IV кл.) – 23.02.2016 г от 18.00ч;
прогимназиален етап( V – VII кл.) – 24.02.2016 г. от 18.00 ч
Очакваме Ви!