Начало

Наградени в конкурса „Професия и кариера“

На 28 май в Мол Галерия- Бургас се състоя награждаването в конкурса „Професия и кариера“ организиран от РИО –Бургас и Център за кариерно ориентиране- Бургас. Сияна Манцарова от II б клас и Катрин Ларгова от II а клас при ОУ „П.Р.Славейков“ бяха наградени с грамоти и поощрителни награди в състезателната категория за рисунка на тема: „В света на професиите“ за ученици от I- IV клас. Грамоти за участие в конкурса за рисунка получиха още учениците от I а клас- Мадлен Вълканова,Надя Комнева,Даная Проданова,Начко Колев,Милена Иванова,Антон Гаров;Алик Балтаян от I в клас; учениците от II а клас- Антон Дачев и Панайот Димитров;учениците от II б клас – Мартин Михайлов и Катерина Грозева ; учениците от II г клас- Теодор Щерев, Зара Милушева, Джанни Каларко,Калоян Стаматов, Калоян Моллов,Яни Тодоров,Елица Миткова,София Райкова,Мая Желева и Никола Пейчев; Мюневвер Ченгел от IV а клас; В конкурса „Професия и кариера“ участваха и ученици от ресурсните групи. Натанаил Неделчев от I г клас с ресурсен учител Дияна Петкова получи грамота за участие в категорията за рисунка на тема: „В света на професиите“, а Анифе Маринова от VII а клас с ресурсен учител Доротея Димитрова получи грамота и поощрителна награда за колаж на тема: „Моята мечтана професия“ .Участниците в конкурса бяха зарадвани и от допълнителните награди от Мол Галерия -Бургас.

IMG_2800IMG_2804IMG_2811IMG_2812IMG_2814IMG_13311IMG_2818IMG_13511