Начало

Наши ученици се обучаваха в първа долекарска помощ

На 07.05.2015 г. ученици от V б клас с ръководители г-жа Д. Русева, педагогически съветник, и медицинския специалист в училище г-жа Д. Георгиева се включиха в организираното от БМЧК обучение по Първа долекарска помощ при Културен център „Морско казино“ – Бургас . Децата получиха знания какво е първа помощ и как да оказват първа долекарска помощ при инцидент . С интерес проследиха демонстрациите – пряк сърдечен масаж, обездвижване на счупени крайници,спиране на кръвотечение, презентирани от  младежите- доброволци при БЧК. Румен  Рахнев от V б клас с ентусиазъм се включи в една от демострациите и умело влезе в ролята на пострадал при инцидент. Инициативата е по повод 7 и 8 май 2015 г- Дни на доброволчеството и част от Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН, 4-10 май 2015 г. с официалното лого „Спаси живота на децата“, като уязвима група участници в движението. Сред почетните гости на мероприятието беше и Кмета на Община Бургас Г-н Димитър Николов.

IMG_2691IMG_2695IMG_2699IMG_2707IMG_2709IMG_2721IMG_2722IMG_2723IMG_2726