Начало

Аз искам да открия своя път в живота

На 18.03.2015 г. в рамките на изпълнение на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, чиито приоритетни целеви групи са учениците отVII/VIII клас и XII клас, двама ученици със СОП в VII клас от ОУ “П. Р. Славейков“ гр. Бургас, посетиха Център за кариерно ориентиране (ЦКО). Те бяха придружени от ресурсните си учители Дияна Петкова и Доротея Димитрова и педагогическия съветник в училището Десислава Русева. Учениците получиха насоки за кариерно ориентиране, чрез прилагането на различни продукти, разработени по проекта.

Кариерното ориентиране на деца със СОП се съобразява с националната политика, която отразява разбирането, че професионалното образование и обучение е достъпно за всички деца. Целта е да не се стигне до отпадане от образователната система и да се гарантира развитието на професионални умения в подходяща образователна среда, която изключва социалната изолация и дискриминирането, а създава адаптирани възможности за развитие. Ключов принцип е откриването на силните страни на ученика и търсенето на ресурси за справяне и компенсиране на дефицитите. Важно е да се формират реалистични очаквания у учениците за тяхната професионална изява и на тази база да се формулират достатъчно високи цели, които да стимулират напредък. Интерактивни упражнения, тематични филми за кариерно ориентиране, информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в образователната система и много други дейности, помагат на учениците да открият правилната посока за развитие на собствения им потенциал.

За повече информация: htpp://orientirane.mon.bg

IMG_99121IMG_99161IMG_99171 (1)IMG_99201IMG_99231