Начало

Родителски срещи

УВАlogoЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Предстои провеждането на родителски срещи, както следва:начален етап – 24.02.2015 г от 18.00 часа; прогимназиален етап – 25.02.2015г от 18.00 часа.