Начало

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

род.срещаПредстои провеждането на родителски срещи, както следва:

начален етап – 24.11.2014г от 17.30ч;

                        прогимназиален етап – 25.11.2014г. от 17.30ч