Начало

За толерантно общуване онлайн

IMG_5671Учениците на ОУ “П. Р. Славейков” гр. Бургас  се включиха в кампанията на Сдружение “ Възможности без граници ”- „Движение срещу  речта на омразата“. Чрез „Пл@тформа за толер@нтност.bg “ доброволците искат да достигнат до младите хора,  като окуражат междукултурното общуване,  толерантността и доброволчеството.  Децата участваха в различни игри,  получиха награди,  научиха  за отстояването основните човешки права и борбата срещу речта на омразата и всички форми на дискриминация.  Доброволците в Инициативата / младежи от Германия,  Англия,  Литва и Украйна / споделиха вярата си в силата на интернет и младите хора като два мощни инструмента за налагане на толерантно общество,  където индивидуалните различия се разглеждат като уникално предимство в един мултикултурен свят. “ Във виртуалното пространство, изпълнено с многообразие и различия, отпечатъците ти нямат друг цвят, раса, пол и религиозна принадлежност . ” Можете да се включите и вие на 20. 05. 14 г. от 16.00 часа на входа на Морска градина гр. Бургас / до “ Гъбката ” / или на www.infopass.eu.

IMG_5669