Начало

Открито занятие на тема „Баба Марта”

P1170625На 05.03.2014 г. в ОУ ”П.Р.Славейков” – гр. Бургас се проведе открито занятие на тема „Баба Марта” в подготвителна група. Занятието беше част от инициативата на РИО –гр. Бургас и Ресурсен център за споделяне на опит и добри практики по посока на интегрираното обучение на деца със СОП. Своята екипна работа за успешната социализация на децата Юлия Тодорова и Натанаил Неделчев  показаха г-жа Наташа Костова  – учител на групата и г-жа Дияна Петкова – ресурсен учител. Гости на занятието бяха г-жа Стоянова – директор на Ресурсен център, г-жа Мария Николова – помощник директор на Ресурсен център, г-жа Живка Дойнова – Директор на ОУ „П.Р.Славейков”, г-жа Стаматова – помощник директор на ОУ „П.Р.Славейков“ , учители и специални педагози от двете учебни звена.

P1170638P1170635