Начало

Общо събрание на Училищното настоятелство

На 26.02.2014г от 17 часа 30минути  в мултимедийната зала ще се проведе Общо събрание на УН при ОУ „П.Р.Славейков“.

Приканват се желаещите да присъстват.