Начало

Родителски срещи

род.срещаУважаеми родители,
предстои провеждането на родителски срещи, както следва:
начален етап на 12.02.2014 година от 18 часа ;
прогимназиален етап на 13.02.2014г от 18часа.