Начало

Публична покана

tfe_no_thumbПублична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
Приготвяне и Доставка на закуски за учениците в ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, гр. Бургас за 2014 година.

  1. acrobat reader Покана
  2. word20 Указание
  3. word20 Приложение
  4. word20 Спецификация
  5. Решение за избор на изпълнител на обществената поръчка

ScanImage03