Начало

На вниманието на родителите

Уважаеtfe_no_thumbми родители, ще се проведат родителски срещи, както следва:

начален  етап                               26.11.2013г           18 часа
прогимназиален етап                   27.11.2013г           18часа