Начало

Родителски срещи

Уважаеми родители,

На 03.09. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за І- ІV клас

На 04.09 от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за V-VІІ клас.