Начало

Обучителен семинар: Трениране на успешни учители

В периода 12-14. 04. 2013 г. по плана за квалификационна дейност учителите от ОУ „П.Р.Славейков“  участваха в семинар по модела на д-р Томас Гордън. В практически модул  на тема “Стимулиране на процеса на обучение“ по програмата „Трениране на успешни учители“ те повишиха своята квалификация с развиването на допълнителен набор от умения за общуване. Как помага активното слушане, какво може да постигне успешното аз-послание и как беззагубно се решават конфликти в класната стая са част от тренирането на успешните учители.