Начало

Обучителен семинар в ПП „Странджа“

Ученици от СИП  Екология с ръководител г-жа Пачева се включиха  в обучителен семинар проведен в ПП „Странджа”. Обучението се организира от Сдружение за демократично образование ,,Фар” и се спонсорира от Европейския съюз. Участниците се запознаха  с уникалните редки и защитени  видове на Странджа представени в експозициите на горската сбирка с. Граматиково и природонаучен музей гр. Малко Търново. Всички бяха запленени от тишината, спокойствието и очарованието на събуждащата се от зимен сън Странджа планина.