Начало

Кампания „Зрънце любов“

Ученици от СИП Екология с ръководител г-жа Пачева се включиха в кампанията на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за зимно подхранване на пойните птици „Зрънце любов”.
Около нас живеят много красиви птици, които обикновено не забелязваме в забързаното си ежедневие. Големият синигер, синият синигер, горската зидарка, врабчетата, червеношийките, чинките, сойките, черешарките и много други птици не отлитат на юг и остават да зимуват у нас. Ние можем да им помогнем да оцелеят през зимата като им предложим здравословна храна.

Младите еколози  направиха  и  поставиха на дърветата в  училищния двор свои хранилки от стари пластмасови бутилки, които напълниха със суров слънчоглед. Така те устроиха вкусна трапеза и  помогнаха на птиците да си набавят жизнено важна енергия, а  и си спечелиха красиви приятели и невероятна радост от общуването с природата. Именно това е целта на кампанията „Зрънце любов”.